Undvik onödiga avdrag på stöden – ta hjälp av en tvärvillkorsrådgivare!

Vad är tvärvillkor? Ordet tvärvillkor har varit i fokus sedan år 2005, då gårdsstödet infördes. Ordet känns fortfarande lite akademiskt och otydligt och få vet egentligen vad tvärvillkoren innebär. Enkelt uttryckt är tvärvillkoren en samling regler (villkor) som du måste följa om du söker jordbruksstöd.

Alla som lämnar in en SAM-ansökan omfattas av tvärvillkoren. Reglerna handlar bland annat om hur du ska sköta dina djur och din mark. Det kan också handla om att du ska fylla i uppgifter om vad du gör på gården eller vad som händer på gården. De flesta tvärvillkoren är inga nya regler, utan de finns redan i EU-förordningar eller i svensk lagstiftning.

Följande punkter är exempel på tvärvillkor:

  • Dokumentation av användning av växtskyddsmedel, råttgift eller ev. andra bekämpningsmedel.
  • Användning av foder endast från registrerade foderanläggningar (gäller även eget foder).
  • Uppfyllande av djurskyddslagens måttangivelser för respektive djurslag samt att utfodrings- och vattningssystem medger ett lugnt och naturligt intag av foder och vatten.

Egenkontroll – Kolla checklistan eller miljöhusesyn

Lantbruksföretag kan utsättas för kontroller av bl.a. kommunen, länsstyrelsen och olika certifieringsorgan, så det underlättar att ha en god egenkontroll. När väl kommun eller myndighet aviserar att du är uttagen till kontroll kan det vara ont om tid att få ordning på allt. För att få en bra överblick av vad som krävs av just ditt företag är en genomgång av miljöhusesyn ett bra utgångsläge (www.miljohusesyn.nu). Här kan du också se vilka regler som är tvärvillkor. En del certifieringar kräver dessutom att miljöhusesynen skall finnas genomgången. Att ha den dokumentation, som ska kunna visas upp, samlat i en pärm underlättar kontrollen ger också bra förutsättningar för egenkontroll.

Hur går kontrollen till?

Länsstyrelsen kontrollerar alla tvärvillkor hos en viss andel av dem som söker stöd. Det är inte alltid du får veta i förväg att du ska få en kontroll. Om du har både växtodling och djurhållning kan det vara olika kontrollanter som tittar på olika tvärvillkor vid olika tillfällen under året. Kontrollanten har med sig checklistan och betar av de tvärvillkor som gäller för din verksamhet. Finns det anmärkningar kan det leda till avdrag från de stöd som du har sökt. Olika tvärvillkor anses olika viktiga och ger olika avdrag om de inte är uppfylls. Anmärkningarna summeras och ger en viss procentsats som dras av från stöden.

Hur mycket riskerar du att förlora i stöd?

Om en kontroll visar att du inte har följt något tvärvillkor beslutar länsstyrelsen hur många procent som ska dras av från utbetalningen av dina jordbrukarstöd. Första gången ett fel upptäcks blir avdraget normalt 3 procent, men det kan sänkas till 1 procent eller höjas till 5 procent beroende på hur stort felet är. Om samma sorts fel upptäcks mer än en gång blir avdraget högre. I mycket allvarliga och avsiktliga fall kan avdraget bli upp till 100 procent. Avdrag för ev. brister vid en tvärvillkorskontroll görs först efter att stöden för 2016 betalats ut.

Undvik de vanligaste felen

Lantbrukare har fått avdrag på sina stöd på grund av brister som kunde ha åtgärdats ganska enkelt. Tänk på det här för att undvika de vanligaste felen:

  • Rapportera händelser som gäller dina nötkreatur till CDB inom 7 dagar.
  • Se till att djuren är märkta. Beställ ersättningsbrickor.
  • Ha en komplett ifylld sprutjournal. Även om du lejer in tjänsten är det du, som brukare, som ansvarar för att sprutjournalen är korrekt och finns tillgänglig.
  • Ha koll på regler för gödsel och gödsling i ditt område. Detta är viktigt om gården ligger i nitratkänsligt område.

Personlig rådgivning om tvärvillkor

Du som lantbrukare erbjuds subventionerad rådgivning om tvärvillkoren. Vi på Hushållningssällskapet i Värmland har flera utbildade tvärvillkorsrådgivare. Vi åker ut till din gård och tillsammans med dig gå igenom checklistan och prickar av de tvärvillkor som rör din verksamhet. Du får råd och tips om hur du kan göra för att klara en kontroll utan avdrag. Rådgivaren redovisar inget av det ni pratar om för någon myndighet. Rådgivningen är subventionerad och du betalar bara 30 procent av rådgivningskostnaden. Resten bekostas av landsbygdsprogrammet.

På Guterud har man fått tvärvillkorsrådgivning!

Olle Jakobsson, delägare i mjölk- och växtodlingsföretaget Bröderna Jakobssons Lantbruk, Långserud Guterud, Säffle.

– Jag beställde tvärvillkorsrådgivning för några år sedan. Jag tycker att det är bra att kunna få oberoende rådgivning om vilka tvärvillkor som rör vår verksamhet och hur vi bäst ser till att uppfylla dem. Vi har Miljöhusesyn och är certifierade enligt Arlagården. Jag känner mig ganska trygg i att vi uppfyller de krav och villkor som rör vår verksamhet, men det är alltid bra att få en genomgång ute på gården. Det är bra att rådgivaren kan komma ut och titta på marken, byggnader m.m. på plats. Vi är många på gården och fler av oss har möjlighet att delta i rådgivningen om man får ett gårdsbesök.

– De senaste åren har vi köpt ytterligare en gård och flera av barnen har gått in i driften. Vi skulle gärna vilja ha besök av en tvärvillkorsrådgivare igen. Det är viktigt att alla har kännedom om tvärvillkoren och vad de innebär för oss i praktiken.

 

ulrica-och-olle-jakobsson-018

Olle Jakobsson och Ulrica Broström går igenom aktuella tvärvillkor.

 

För mer info och bokning av rådgivning kontakta

Karin Granström, Mobil 070-257 67 60E-post

Mobil 070-829 09 26E-post

Lina Ulff Delprato, Mobil 0706-49 01 39E-post