Undvik kväveförluster – vi kan hjälpa!

Vi kan hjälpa dig mäta kväveupptaget i grödan. Kontakta oss på Hushållningssällskapet Östergötland.

Det finns en risk för kväveförluster efter den senaste tidens stora regnmängder, särskilt om stora givor lades tidigt på säsongen. Hur mycket är svårt att veta, men det finns verktyg att ta till hjälp. Har du en nollruta så kan vi komma ut med vår handburna N-sensor för att mäta upptaget i grödan. Även vår N-tester ger en indikation på hur mycket kväve som fattas grödan. Mätningarna görs när flaggbladet är framme – kontakta någon av oss rådgivare!