Umeå Norra + Umeå Södra = Umeå Hushållningsgille

Vid Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens årsmöte beslutades att Umeå Norra hushållningsgille slås samman med Umeå Södra hushållningsgille. Det sammanslagna gillet ska fortsättningsvis heta Umeå hushållningsgille.

Ärendet grundades på att verksamheten i Umeå Norra varit vilande i 2 år, varpå årsmötet tog beslut om sammanslagning.

Umeå Södras ordförande, Sven-Erik Forsgren blir ordförande för det nya gillet.

Kontaktuppgifter Umeå Hushållningsgilles ordförande:
Sven-Erik Forsgren, Sörmjöle 266, 905 83 Umeå. Tel: 090-800 50,
e-post: sven-erik.forsgren@mjole.com