Hushållningssällskapet Halland Projekt

Ukrainare i erfarenhetsutbyte med livsmedelsproducenter i Halland

I februari 2022 när Ryssland invaderade Ukraina valde många att fly. Flera kom till Sverige och har blivit kvar. I ett nyligen avslutat projekt har man arbetat med att se över möjligheterna för nyanlända ukrainare att komma in i den svenska livsmedelsbranschen.

I projektet ”Kompetenskoncept för nyanlända primär-och livsmedelsproducenter” har Hushållningssällskapet Halland bland annat arbetat med att kartlägga vilka förutsättningar nyanlända ukrainare har att komma in i arbete. Flera hinder har identifierats och även möjliga lösningar. Sara Arvidsson har varit projektledare och hon har sett flera hinder som borde kunna undvikas.

– Ett hinder som varit överhängande var att de ukrainska flyktingarna inte från början fick läsa SFI. Språket är så viktigt för att ha en möjlighet att komma in i samhället.

Studiebesök

Under hösten har man inom projektet arrangerat studiebesök för de som varit intresserade av att ta en närmre titt på företag i Halland inom livsmedelsbranschen och intresset var stort.

– Vi arrangerade två studiebesök med ca 40 deltagare vid varje tillfälle. Otroligt givande för ukrainarna men också för de företag som vi besökte, berättar Sara.

Förlag på åtgärder

Projektet avslutades vid årsskiftet och då redovisades också flera förslag på åtgärder som hade kunnat öka nyanländas möjligheter att komma i arbete.

– Till exempel skulle vi vilja se mer möjligheter till praktik. Kombinationen av SFI och praktik på företag ger en ingång på arbetsmarknaden och skapar viktiga nätverk. Det är också en möjlighet att öva sig på sin svenska förklarar Sara.

Läs den sammanfattande rapporten och ta del av alla förslag på åtgärder.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden