Tunnelodlade grönsaker för ökad tillväxt

 

Under 2018 gjordes en litteratur- och intervjustudie med fokus på tunnelodlade grönsaker. Litteraturstudien bygger främst på referenser och erfarenheter från olika områden i världen som kan vara tillämpbara för svenska förhållanden.

 

Läs mer i Grönsaksodling i tunnel – en handbok för ökad tillväxt » i projektdatabasen