Tufft för vårsådda grödor efter kyla och stora nederbördsmängder

Nu är Hushållningssällskapets senaste Fältrapport här! Det varmare vädret den senaste veckan har gett en snabb utveckling i grödorna.

Den kalla och på många platser blöta våren har ställt till det för många av landets lantbrukare, som tvingats att tänka om när det gäller gröd- och sortval för de vårsådda grödorna. De höstsådda grödorna ser däremot oftast fina ut, även om de är senare i utvecklingen än normalåret. Det varmare vädret den senaste veckan har gett en snabb utveckling av både höstsådda och vårsådda grödor och vallskörden är på gång i södra och mellersta Sverige.

Nederbörden som kom i stora delar av landet i förra veckan i kombination med högre temperaturer har skapat nära nog explosionsliknande utveckling av grödorna. Trots utvecklingen den senaste veckan är grödorna förutom i landets nordligaste delar ungefär en vecka senare än normalåret. Den kalla och på många platser blöta våren har även försenat vårsådden. I en del områden har man inte sått klart än på grund av nederbörden. Hur förseningarna påverkar lantbrukarna varierar stort, från att man inte påverkats alls, till stora förändringar i exempelvis Västeråstrakten, där det kommit rikligt med nederbörd.

– En del väljer att så tidigt korn istället för havre och vårvete, medan andra väljer att träda och sedan så höstraps istället. Man har även fått tänka om när det gäller ogräsbekämpningen i höstsäden eftersom ogräsen hunnit bli stora innan man kan komma ut med sprutan efter regnet, vilket kan medföra att man måste byta preparat, säger Alexia von Ehrenheim på HS Konsult i Västerås.

Tufft för vårsäden
Även den vårspannmål som såddes före de stora regnmängderna påverkas negativt.

– Det har kommit väldigt mycket vatten i området, runt 150 mm sedan sådd och upp till 60 mm per gång. Det har gjort att vårsådden, framförallt kornet, gulnar och de andra grödorna mår inte heller speciellt bra. Graden av påverkan varierar med jordarten, säger Martin Niklasson på Hushållningssällskapet Västra i Kungälv.

Högt rapspris gör att fler bekämpar bomullsmögel
Det lite varmare vädret och nederbörden har även gjort angreppen av svampsjukdomar ökat. Det är framförallt vetets bladfläcksjuka (DTR) man sett hittills. Angreppen är störst där man odlar vete efter vete och där man använder sig av minimerad jordbearbetning.

Eftersom priset på raps är ovanligt högt, har många valt att bekämpa bomullsmögel i sin höstraps. Andra skäl till att man gjort det är de ovanligt stora nederbördsmängderna och att man sett försöksresultat som visar goda effekter av behandlingen.

– Rapsen blommar för fullt och runt 80 procent av våra kunder har haft en plan att spruta mot bomullsmögel. Det är ovanligt mycket och är en följd av det höga priset på raps och vädret. I praktiken har färre sprutat då rapsen vuxit så mycket de senaste dagarna att den blivit så hög att det har varit svårt att ta sig fram med sprutan utan att skada grödan, säger Elisabeth Thisner på Hushållningssällskapet Västra i Skara.

Mer knäpparlarver och renkavle på Gotland
Angrepp av knäpparlarver verkar vara ett ökande problem. Man har sett ökande angrepp i Värmland, Västra Götaland och på Gotland. På Gotland ser man även ökande problem med renkavle.

– Vi har sett renkavle i höstvete på nya gårdar och det kan bli ett stort problem. En del av de drabbade kommer att putsa ner grödan, och renkavlen, flera gånger fram till skörd, för att sedan totalbekämpa stubben med glyfosat. Tre orsaker till det ökade problemet med renkavle är maskinsamverkan, handel med stallgödsel samt ökad höstsådd, säger Stefan Uddin på Hushållningssällskapet Gotland.

Vallskörden är på gång
Vallskörden är igång alternativt på gång i nästa vecka i södra och mellersta Sverige och det ser ut att bli bra skördar. Vallarna är täta och fina med bra näringsvärden.

– Vallarna är täta och fina och skörden bör vara igång om en vecka till tio dagar. Vi följer prognoserna, säger Henrik Bergman på HS Konsult i Bollnäs.

Läs hela rapporten via länken nedan:

Hushållningssällskapet_Fältrapporten_nr 3 2021_FINAL_Low