Tredjedel av jordbruksmarken ska vara ekologisk

I regeringens handlingsplan fastslås att 30 % (jmf. idag 17 %) av jordbruksmark ska vara ekologisk 2030 och 60 % (jmf. idag 20 %) av den offentliga konsumtionen.

En miljard kronor satsas på att genomföra den nya livsmedelsstrategin.

Läs mer i artikeln från Dagens Nyheter här (extern länk).