Tre hushållningssällskap blir ett

Hushållningssällskapet Skaraborg, Väst och Värmland planerar ett samgående och blir därmed ett stort Hushållningssällskap istället för tre. Samgåendet blir en kraftsamling som skapar beredskap och möjligheter för framtiden. Genomförandet planeras till den 1 juli 2019.

Ett nytt namn är ännu inte föreslaget, men klart är att de tre verksamhetsorterna Karlstad, Vänersborg och Skara kvarstår precis som tidigare. Huvudsätet föreslås ligga i Skara. Enligt Monica Andersson Skall, VD för Hushållningssällskapet Skaraborg och Väst har samgåendet varit på gång under en längre tid. Personalstyrkan jobbar redan med gemensam ledning och nästa steg blir nu att verka med en styrelse.

– Personalen är positiva och ser fram emot vilka möjligheter som samgåendet kan leda till. Målet har hela tiden varit ha en transparant process och det tror jag har bidragit till personalens positiva inställning. I sådana här förändringsprocesser är information och delaktighet extra viktigt, säger Monica Andersson Skall, VD på Hushållningssällskapet Skaraborg och Väst.

Tillsammans omsätter de tre Hushållningssällskapen drygt 70 miljoner. I och med samgåendet blir man ett av de större Hushållningssällskapen i Sverige. Genom att samla personal, kompetens, marknad så blir man starkare och kan därmed bemöta framtidens krav på ett bättre sätt.

– Vi tror att vi kan möta framtiden på ett bättre sätt om vi kraftsamlar och blir ett Hushållningssällskap. För personalen och kunderna blir skillnaden inte särskilt stor. Samma personal finns kvar och vi har samma arbetsområden, men vi kan leverera bättre, säger Christer Eliasson, ordförande Hushållningssällskapet Skaraborg.

Flera Hushållningssällskap har gjort samma resa. Senast var det Hushållningssällskapet Skåne som bildades 2014. Man tar nu lärdom av deras arbetssätt och precis som i Skåne har styrelserna för Väst, Värmland och Skaraborg tillsatt en extern projektgrupp som i december ska presentera ett förslag till samgåendeavtal och därefter ska avtalet på remiss till gillena inför stämmorna 2019, där formellt beslut tas.

-Våra medlemmar är organiserade i gillen och vi har tidigt förankrat processen för dem och även där har vi mött positiv respons, säger Christer Eliasson.

Han konstaterar att förutsättningarna känns mycket goda och han ser med tillförsikt på framtiden för det nya stora Hushållningssällskapet.

Frågor?
Kontakta Christer Eliasson 070-893 22 24

Fakta om Hushållningssällskapen i Sverige 
Hushållningssällskapet är 17 fristående sällskap med drygt 700 medarbetare som sysslar med rådgivning, utbildning, forskning och fältförsök. Tillsammans erbjuder vi kunskap för landets framtid, främst till kunder inom landsbygdens näringar.