Träffa HIR och Hushållningssällskapet Skåne på Mila 18-20 feb.

Ingela Löfquist föreläser  på ”Branschdag Får” om vallfoder i lammproduktion, kl 13:50 den 20 februari.

Läs mer här