Tornedalens framtidsfrågor ventilerades på medlemsmöte

Tisdagskvällen den 2 maj samlades ett 20-tal i Lillstugan i Karungi, för att få ta del av två föreläsningar om landsbygdens och Tornedalens framtid.

Lokala Hushållningssällskapet Karl Gustav hade bjudit in Pesula Lantbruk för att få insyn i hur de utvecklat sitt företag för att utöka ekonomiska möjligheter, i en hårt pressad situation med sjunkande priser. Åsa och Per har många ben att stå på, och skall tack och lov fortsätta med utmaningen och utvecklingen.

LG Lundström, verksamhetsledare på Leader Tornedalen berättade om de medel som finns att söka för att stimulera utvecklingen i Tornedalens 4 kommuner Haparanda, Övertorneå, Pajala och Kiruna.

Målen under programperioden för Tornedalen 2030
1. Ökad hållbar förädling, användning och tillgängliggörande av områdets natur-och kulturresurser
2. Fler människor som etablerar sig i området
3. Området blir mer attraktivt för unga.

Dessa mål visar på en stor potential för tillväxt, där ett samarbete med medborgarna, föreningar och företag ger möjligheterna till utveckling. Speciellt besöksnäring, livsmedel, mat samt hantverk och vår kultur visar på möjligheter.

Många intressanta frågor om möjligheter men också faror togs upp bland åhörarna.
Självförsörjningsgraden är låg i området vilket många upplever som ett stort hot.

Styrelsen Lokala Hushållningssällskapet Karl Gustav