Torkans effekter för lantbrukare

Just nu ser vi den värsta torkan under en växtodlingssäsong på flera decennier.

Som fristående rådgivningsorganisation har vi på Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge nära kontakter med de drabbade livsmedelsproducenterna inom vårt verksamhetsområde och vi ser stor uppfinningsrikedom bland våra lantbrukare. Genom aktiva kontakter och samarbeten har man hittat kompletterande foder till djur och överenskommelser om tillvaratagande av strömedel.

Foderbrist är en faktor som kan bli långvarig, då delar av vinterfodret redan har förbrukats. Etablering av kommande års fodergrödor är på många håll också hårt ansträngt på grund av torkan.

Ett konkret tips är att så någon form av fodergröda inom närmsta tiden och hoppas på att denna hinner etablera sig och växa till, så att en foderskörd kan ske sent i höst. Med förhoppning om att regn inte dröjer allt för länge, kan detta rädda en del av situationen med foderbrist.

Hushållningssällskapet finns som rådgivande organisation dit lantbrukare kan vända sig för råd. Vi har ett stort nätverk och kan även förmedla kontakter. Genom ett joursystem finns alltid en rådgivare tillgänglig för frågor och dialog. Du som lantbrukare når jourhavande rådgivare genom att ringa vår växeltelefon på nummer 0480-156 70.

Sök också information på Facebooksidor som startats för att skapa kontakter, exempelvis:
Foderförmedling Blekinge:
https://business.facebook.com/foderformedlingblekinge

Foder finns/ sökes i Skåne:
https://www.facebook.com/groups/236878470426493/permalink/238177066963300/

Facebooksidan:
FODER/ENSILAGE/HÖ/HALM/BETESMARK
samt Facebooksidorna för KalmarKronoberg och Blekinges Länsstyrelser.

I övrigt hänvisas till tips för hantering av foder- och vattenbrist till hemsidorna för LRFGård & Djurhälsans samt Jordbruksverket.

/Rådgivarna Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge