Torkan i fokus vid möte med landsbygdsministern

I dag på morgonen träffade förbundsdirektör Jesper Broberg och Mats Pettersson, vd för Hushållningssällskapet Gotland, landsbygdsminster Sven-Erik Bucht på Näringsdepartementet. 

Med på mötet var också statssekreterare Lisa Backteman, enhetschef Tobias Olsson samt departementssekreterare Lena Eckerdal Rimsten. Under mötet diskuterades bland annat de långsiktiga konsekvenserna av årets torka och vad ett förändrat klimat kan innebära för svensk livsmedelsproduktion.

Från Hushållningssällskapets sida lyftes frågan om kompetensprojektet Gradvis.se, ökad kunskap och kompetens kring vattenfrågor ur ett brett perspektiv, t ex juridik, teknik och hållbarhet. Det finns även ett grundläggande behov av att stärka konkurrenskraft och lönsamhet inom svenskt lantbruk för att framöver klara enskilda år med missväxt etc.

Hushållningssällskapet skrev i början av augusti ett öppet brev till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, som också alla landshövdingar fick för kännedom. Dagens möte kan ses som en uppföljning av det initiativet.