TopCow-tjänster förenklar för både för små och stora lantbruksföretag

Nu får fler mjölk- och köttproducenter i södra Sverige tillgång till ett modernt, enklare och mer prisvärt it-system på sina gårdar. Sveriges största mjölkproducent ansluter sig inom kort till it-plattformen TopCow, som också passar små producenter.

Flera hushållningssällskap satsar i ett gemensamt bolag på att bredda sina tjänster till lantbrukarna. Därmed får mjölk- och nötköttproducenter i Skåne, Blekinge, Småland, på Öland och i delar av Västra Götaland tillgång till det nya systemet.

– Det är ett unikt system för både mjölk- och nötköttsproducenter. En fördel är att man dagligen får bekräftelse på att man har rätt uppgifter i Jordbruksverkets djurdatabas, CDB, och på så vis är säker på att man inte riskerar sanktioner, säger Mats Halling, vd för Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge.

Med den nya it-plattformen är man inte låst till något annat system. TopCow är flexibelt och kan användas oavsett vilket gårdssystem lantbrukarna har. Det fungerar även för mindre nötköttsproducenter som inte har något gårdssystem och för alla besättningstyper, med eller utan mjölkkontroll.

– Man får tillgång till dagsfärska data som gör att man på ett bättre sätt kan förädla informationen och förutspå framtiden. Man registrerar bara sina djuruppgifter en gång och sedan förs de vidare av systemet. Det sparar mycket tid, säger Jonas Bodenhem vd för Rådgivarna i Sjuhärad och  Hushållningssällskapet Sjuhärad.

TopCow finns sedan ett år tillbaka i Skåne och Sjuhärad. Nu introduceras det i ett större område. Ett av de företag som nappat snabbt är Ogestad Egendom & Hyllela gård, Sveriges största mjölkproducent med kor på flera gårdar. Där tas TopCow i bruk inom kort. Delägaren Mathias Jonsson ser fram emot att personalen inte behöver lära sig flera system.

– Det förenklar administrationen och förenklar dessutom för rådgivningen. Vi sparar tid och kostnader och får en direkt koppling mellan gårdssystemet och CDB utan mellanlänkar. Vi vet att det alltid blir rätt rapporterat, vi tar bort risken för att människor gör fel, säger han.

– Dessutom kan vi jämföra oss med andra mjölkföretag i Sverige och andra länder.

TopCow bygger på internationell teknik som finns i flera länder. I den internationella databasen finns mer än 26 miljoner kor. I framtiden kan svenska lantbrukare som använder systemet även jämföra sig med gårdar i andra länder.

Det nya bolaget, vars namn är under registrering, ägs av Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge, Rådgivarna i Sjuhärad, som till hälften ägs av Hushållningssällskapet Sjuhärad, och Skånesemin, där Hushållningssällskapet Skåne är ny organisationsmedlem. Vd för det nya bolaget blir Skånesemins vd Christoffer Isenstråle.

Kort om it-plattformen TopCow:

  • Automatisk uppdatering till CDB via gårdssystemet.
  • Tidsbesparing när dubbelrapporteringen försvinner.
  • Fler nya rapporter och översikter om djurens hälsa och nyckeltal blir tillgängliga.
  • Alla uppgifter baserar sig på dagsfärska data från det gårdssystem man redan använder.

För mer information:

Mats Halling, vd Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge

mats.halling@hushallningssallskapet.se, 070-5491069

Christoffer Isenstråle, vd Skånesemin

christoffer.isenstrale@skanesemin.se, 0415-19515

Jonas Bodenhem, vd Rådgivarna i Sjuhärad och Hushållningssällskapet Sjuhärad
jonas.bodenhem@hushallningssallskapet.se, 0325-618610

Mathias Jonsson, mjölkproducent och delägare i Ogestad Egendom & Hyllela gård

070-5609237