Växtodlingsplan

Växtodlingsplanering – för optimerad skörd

Tillsammans gör vi en komplett planering för din växtodling med gödslingsplan, grödval, sortval och växtskydd. På ekologiska gårdar läggs extra fokus på växtföljdsplanering och ogrässtrategi. Råden vi ger bygger på aktuell forskning och försök samt erfarenheter från ett stort antal gårdar – men de är alltid individuella och anpassade för förhållandena på din gård. Växtodlingsplanen är ett effektivt verktyg för fältarbete och är samtidigt en dokumentation som uppfyller alla gällande regler.

Sök din närmaste rådgivare via kartan.

Här finns tjänsten

Växtodlingsplan
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten

SAM-odling

Optimera din växtodlingsplan med hjälp av SAM-odling.

SAM-odling