TB-analys

Vi mäter värdet på ditt hantverk

Varje år samlar du in en mängd uppgifter genom ditt växtodlingsprogram. Genom tjänsten TB-analys kan du jämföra ditt resultat med andras. Ett enkelt och konkret sätt att få reda på vad du gör bra och vad du borde bli lite bättre på.

Jämför dina resultat i realtid för ökad lönsamhet
TB-analys löser realtidsinsikten för din ekonomi. Du jämför kostnader med dina skördar och på ett enkelt sätt får du en överblick över din lönsamhet. Förutom det får du även se hur din gård står sig i jämförelse med andra gårdar, helt anonymt. Med denna unika analys har du möjlighet att justera redan idag – inte när säsongen är över.

Tack vare våra samarbetspartner, Lantmännen och Dataväxt, kan du med en TB-analys få enkelt och överskådligt beslutsunderlag. Genom att använda dig av tekniken du redan har i din maskinpark kan du få en komplett kalkyl för en rättvis utvärdering.

Efter önskemål har vi utvecklat tjänsten så att det även går att jämföra växtskyddsstrategier (ogräs, svamp och insekter) mellan gårdar och grödor.

Det här behöver du göra som kund
Det är enkelt att vara med i TB-analys. Det du behöver göra att se till att skördar, arealer och kostnaderna för dina insatser är uppdaterade i ditt växtodlingsprogram (utsäde, gödsel och växtskydd). Enklast gör du detta direkt efter utförd insats via Dataväxt licens Mobile eller fullicens. Efter ditt godkännande exporteras uppgifterna varje natt vidare in i TB-analysen.

Ifall du använder tekniken* i din traktor så följer även uppgifter om tid och dieselförbrukning per skifte och gröda med automatik in i analysen.

Det här gör din rådgivare åt dig
Vi behandlar och kvalitetsgranskar uppgifterna och sammanställer flera gårdars uppgifter. När bearbetningen är klar får du tillbaka din analys där du får ta del av jämförelsen och utvärdera hur du ligger till jämfört med andra lantbrukare när det gäller ditt hantverk.

Om du inte har möjlighet att koppla samman din teknik med automatiken i dina traktorer så använder vi schabloner för din tid och dieselförbrukning. I den slutliga produkten har vi kompletterat er kalkyl med schabloner för maskiner, arbete, torkning osv. Vi sätter även in samma skördepris för respektive gröda på alla gårdar då vi fokuserar på att jämföra hantverket i odlingen och inte hur pass duktiga vi har varit på att sälja grödorna.

För djuplodande analys utifrån faktiska priser och dina maskinkostnader rekommenderar vi att komplettera med tjänsten Lönsam gröda» 

Årligen bjuds du in till ett TB-analysseminarium, lokalt eller digitalt, för att jämföra dina siffror med kollegor i din närhet. Under seminariet får du även ta del av jämförbara analyser från andra delar av landet.