Skadevärdering

När något hänt i fältet

Vikten av rätt ersättning i samband med intrång eller i samband med en försäkringsskada är stor. Skador på gröda, dränering och markstruktur samt merarbete för lantbruket är inte ovanligt när jordbruksmark tas i anspråk eller tillfälligt används för till exempel grävarbeten.

Våra växtodlingsrådgivare gör en professionell och opartisk bedömning av skadorna i fält och beräknar vilken ersättning som är rimlig.