SAM-Odling

Brukar det bli stressigt på våren? Planering av växtodlingssäsongen, SAM-ansökan och vårbruk? Känner du igen dig?

Kontakta en växtodlingsrådgivare redan idag. Utöver minskad stress till våren ger det dig flera andra fördelar. Att göra växtodlingsplanen tidigt ger dig tid att överväga olika alternativ och möjlighet att fatta bättre beslut. Du får en tydlig bild av vilka insatsmedel du behöver, vilket ger dig möjlighet att både planera inköp och förhandla om priser. Du minimerar också risken att det du behöver tar slut. Med anpassad gödsling spar du pengar utan att ge avkall på skördenivån. Som om det inte vore nog, går arbetet med SAM-ansökan fortare att göra när växtodlingsplanen redan är klar och du slipper hamna i återvändsgränder med miljöytor, gröddifferentiering och andra regler.

Oavsett om du brukar vara ute i sista sekund eller om du brukar ha god framförhållning så är vår tjänst SAM-odling som innehåller både växtodlingsplan och SAM-ansökan, en god hjälp att minska stressen och ger dig en rad andra fördelar. SAM-ansökan och växtodling hos samma företag – det gynnar ditt företag!