Regelverk och dokumentation

Vi hjälper till att hålla dig uppdaterad kring de regler som gäller för din odling, uppfylla kraven för certifiering och vid behov sköta kontakten med myndigheter. Det kan handla om exempelvis ekologisk certifiering eller Sigill.

 

Om du har djur i nitratkänsligt område behöver du en beräkning av mängden gödsel som djuren producerar, hur mycket växtnäring den gödseln innehåller samt vilken lagringskapacitet och spridningsareal som åtgår för gödseln (nitratkänsligt område).

 

Vi hjälper även till att ta fram och lämna in uppgifter som krävs för certifieringen, till exempel att rapportera in skiftesdata och upprätta fosforbalans för ekologisk certifiering.