Nollrutor för rätt kvävegiva

Kvävebehovet i våra grödor beror på en rad faktorer och skiljer sig kraftigt åt. Tillsammans tar vi fram ett bra beslutsunderlag för att optimera skörd och proteinhalt.

Rätt kvävegiva kan beräknas utifrån en ogödslad ruta i fältet – en nollruta. Du ordnar nollrutan och vi gör resten. När grödan har nått rätt stadium mäter vi upptaget av kväve i nollrutan och i det gödslade fältet runt om. Därefter kan vi beräkna den optimala kvävegivan för fältet. Med hjälp av satellitbilder eller drönarbilder kan vi göra tilldelningsfiler som varierar kvävegivan på bästa sätt över fältet.