Gödselförmedlig

Hushållningssällskapet förmedlar stallgödsel inom södra och mellersta Sverige från producent till ledig spridningsareal. Vi ansvarar för gödseltransporten, fakturering och redovisning mot tillsynsmyndighet.

Gödsel för konventionell odling och ekologisk odling

Gödsel från slaktkyckling och mink har ett mycket högt värde för den konventionella odlingen. Gödsel från frigående höns och livkycklingar är tillåten för KRAV- och ekologisk odling och har en bra balans mellan de olika näringsämnen som krävs.

Så fungerar det

Gödselförmedlingen sköter alla kontakter mellan säljare, transportör och köpare. Prissättning sker efter aktuell tillgång och efterfrågan samt påverkas av det avstånd som gödseln skall transporteras från säljare till köpare.
Vi ombesörjer att fakturering sker mellan säljare och köpare. Vid fakturering lämnas också uppgift på transporterad mängd fosfor som har flyttats mellan säljare och köpare.

 

Produktblad Gödselförmedling Gemensamt Februari 2019 4