Analyser för växtodling

Skadegörare

Analysera jorden när du behöver kontrollera dina odlingsförutsättningar. Flera skadegörare som finns i marken kan orsaka stora skördeförluster om man odlar deras värdgröda för ofta och om skadegöraren är tillräckligt etablerad. Vi kan hjälpa till med analyser för flera skadegörare.

Utsäde som ska användas behöver vara friskt. Om du ska använda eget utsäde bör du analysera det. Det kan göras på Frökontrollen.

Areal

Vi kan mäta arealer på dina marker vid till exempel intrång, nya arrenden, skador eller tvister. Du får reda på hur stor den aktuella arealen är och precis var den ligger. Vi kan också mäta in brunnar, täckdiken eller andra föremål med exakt GPS-positionering.

Jordens egenskaper

När du behöver mera kunskap om jordens sammansättning än vad en markkartering ger blir en jordartkartering aktuell. En jordartskartering utförd med vårt sensorverktyg EM38, eller ”mullvaden”, ger dig ett ännu bättre underlag för åtgärder som strukturkalkning, utsädesvariationer och snigelbekämpning.