Mineralgödselspridare

En god funktion hos din mineralgödselspridare säkrar chansen till en jämn och bra skörd.

Vi utför test av mineralgödselspridare samt viss justering för att optimera spridningsbilden. Efter utfört test får du en dokumentation av testet inklusive spridningsbild med bedömning av spridarens funktion. Testet utförs på gården.

 

Testet innehåller

• Kontroll av gödselns egenskaper

• Kontroll av spridarens varvtal

• Uppmätning av fördelning av gödselmängd över arbetsbredden

• Analys av uppmätt testresultat

• Rekommendation av åtgärder för att
• Förbättra spridningsbilden

 

Här finns tjänsten

Mineralgödselspridare
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten