Markintrång

Hushållningssällskapet lanserar ny beräkningsmodell för Markintrång. I den landar vi all vår samlade erfarenhet av markintrångsfrågor som vi har jobbat med under lång tid

Som fastighetsägare är det många olika kunskaper som krävs när någon annan vill göra anspråk på dennes mark. Det betyder att det kan vara svårt att vara uppdaterad vilka skyldigheter och rättigheter fastighetsägaren har vid ett markintrång, något som sker väldigt sällan för den mindre fastighetsägaren.

Det finns flera exempel på markintrång:

  • Olika typer av vägar inkl. järnväg
  • Nybyggnation
  • Ledningar för el
  • Vatten och avlopp
  • Bredband-Fiber
  • M fl.

När vi nu har skapat ett kraftfullt verktyg för att beräkna markintrång är vi beredda att ta emot fler som behöver hjälp. Hushållningssällskapet har lång erfarenhet av lantbruksrådgivning och vi vet vad som är viktigt för att producera en gröda med god lönsamhet.

Sök din närmaste rådgivare via kartan.

Här finns tjänsten

Markintrång
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten