Markintrång

I Hushållningssällskapets beräkningsmodell för markintrång hittar du all vår samlade erfarenhet av markintrångsfrågor som vi har jobbat med under lång tid.

Som fastighetsägare är det en hel del du behöver känna till när någon annan vill göra anspråk på din mark. Det innebär att det kan vara svårt att vara uppdaterad på vilka skyldigheter och rättigheter fastighetsägaren har vid ett markintrång. En större fastighetsägare kan räkna med att behöva hantera  markintrång oftare.

Det finns flera exempel på markintrång:

  • Olika typer av vägar inkl. järnväg
  • Nybyggnation
  • Ledningar för el
  • Vatten och avlopp
  • Bredband-fiber
  • M fl.

Med vårt kraftfulla verktyg för beräkning av markintrång är vi beredda att ta emot fler som behöver hjälp. Hushållningssällskapet har lång erfarenhet av lantbruksrådgivning och vi vet vad som är viktigt för att producera en gröda med god lönsamhet.

Sök din närmaste rådgivare via kartan.

Här finns tjänsten

Markintrång
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten