Ekologisk odling

HIR Växtodling är till även för dig med ekologisk odling. Många av våra kunder har helt eller delvis ekologisk produktion. I HIR-rådgivningen ingår växtodlingsplanering, växtnäringsförsörjning, ogrässtrategier, fältbesök, rådgivningsbrev, telefonsupport, dokumentation och ekonomisk uppföljning vid intresse. Våra råd baseras på forskning, försök och en bred erfarenhet och vårt mål är att nå resultat för ditt företags bästa.

Omläggning till ekologisk odling

Vi kan även hjälpa dig med konventionell produktion att planera omläggning till ekologisk produktion. Vi reder ut frågor kring regler och certifiering, ogrässtrategier, växtföljder, marknad och gör en enklare ekonomisk utvärdering. Du får ett bra underlag för beslut om omläggning och ett stöd när du börjar med ekologisk odling.

I vissa län kan du få rådgivningen från oss helt eller delvis finansierad genom landsbygdsprogrammet. Hör med din rådgivare om hur det fungerar i ditt län.

Vad kan vi göra för dig? Sök din närmaste rådgivare via kartan.

Här finns tjänsten

Ekologisk odling
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten

Ekobrev

Prenumerera på den senaste kunskapen

Läs mer