Vattenjuridik

Behöver du hjälp med vattenjuridisk vägledning i ett specifikt ärende eller undrar vad som gäller i allmänhet? Vi hjälper dig att utreda vad som gäller!

Innan du bygger i vatten måste du sätta dig in i om det du avser att göra går under begreppet vattenverksamhet i Miljöbalken. Är det en vattenverksamhet så ska den antingen anmälas till Länsstyrelsen eller så ska det göras en tillståndsansökan. Har du fått ett föreläggande från Länsstyrelsen kan vi hjälpa dig med att besvara det och eventuellt överklaga det. Vem som ska betala vad vid ett underhåll i ett dikningsföretag kan vi också hjälpa till med. De gamla kostnadsfördelningslängderna i dikningsföretag kan vara komplicerade att översätta till dagens fastighetsförhållande. Kontakta Hushållningssällskapet för att få rådgivning kring vattenjuridik.

Rådgivningen finns inte i alla län men ditt lokala Hushållningssällskap kan hänvisa dig till ett annat sällskap som kan ge dig råd så att du kan komma vidare.

Hör av dig till oss. Vi hjälper dig!

Här finns tjänsten

Vattenjuridik
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten