Tillstånd för bevattningsuttag

I de allra flesta fall måste den som vill bevattna ha tillstånd enligt miljöbalken. En tillståndsansökan är ett omfattande arbete. Vi hjälper dig igenom denna process!

Uttag av vatten för bevattning kräver tillstånd utom i undantagsfall. Ett tillstånd är också en säkerhet under torrperioder då alla konkurrerar om vattnet.

En ansökan om tillstånd ska innehålla:

  • yrkande om hur mycket vatten som ska tas ut
  • miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
  • utredning om vattentillgången och övriga vattenförhållanden
  • teknisk beskrivning för vattenuttaget
  • förslag om vattenhushållningsbestämmelser och kontrollanordningar
  • uppgift om uttagets inverkan på eventuell samhällsplanering
  • ekonomisk utredning
  • lista på alla dem som berörs av ditt vattenuttag.

Har du inget tillstånd eller funderar på vad ditt nuvarande tillstånd innebär kan du kontakta Hushållningssällskapet för att få rådgivning.

Rådgivningen finns inte i alla län men ditt lokala Hushållningssällskap kan hänvisa dig till ett annat sällskap som kan ge dig råd om uttag av bevattningsvatten.

Hitta ditt hushållningssällskap på kartan!

Här finns tjänsten

Tillstånd för bevattningsuttag
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten