Starta upp inaktiva dikningsföretag

Är din mark del av ett inaktiva dikningsföretag och det börjar bli dags att göra underhåll av diket? Då är det läge att väcka liv i dikningsföretaget igen!

Ett dikningsföretag består av två delar, dels själva anläggningen (diken, rör, brunnar, pumpar, vallar med mera) och dels själva föreningen (samfälligheten) som ska driva och underhålla anläggningen. Många dikningsföretag behöver underhållas idag men inget blir gjort på grund av att föreningen är insomnad. Ett dikningsföretag måste ha en styrelse som är utsedd av en stämma för att kunna utföra underhåll som alla deltagarna är skyldiga att betala för.

Kontakta Hushållningssällskapet för att få rådgivning kring vad som gäller för att väcka liv i ditt dikningsföretag. Rådgivningen finns inte i alla län men ditt lokala Hushållningssällskap kan hänvisa dig till ett annat sällskap som kan ge dig råd så att du kan väcka liv i ditt dikningsföretag.

Se vilka Hushållningssällskap som har tjänsten i kartan.

Här finns tjänsten

Starta upp inaktiva dikningsföretag
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten