Projektering bevattningsdammar

Anlägg en bevattningsdamm och ta hand om överskottsvatten på vinter/vår och spara till bevattningssäsongen. Men för att dammen ska fungera bra, hamna på rätt plats och bli lönsam är det viktigt att tänka till.

Kontakta Hushållningssällskapet för att få rådgivning kring dammbygge.

Rådgivningen finns inte i alla län men ditt lokala Hushållningssällskap kan hänvisa dig till ett annat sällskap som kan ge dig råd så att du kan komma framåt med dina våtmarksplaner.

Här finns tjänsten

Projektering bevattningsdammar
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten