Organisationer

Här hittar du information om organisationer, föreningar och myndigheter som arbetar med fiskodling på ett eller annat sätt, direkt eller indirekt. Respektive organisation beskrivs kortfattat och övergripande. För fördjupad information hänvisas till organisationens hemsida vilket innebär att informationen alltid är aktuell.

Använd länken nedan för att läsa mer om organisationer. Du kan läsa direkt på skärmen eller ladda ner det som pdf.  Allt material är fritt att använda både för eget bruk och i undervisning.

Projektet Etableringsguiden Fiskodling

Allt material på denna sida och dess undersidor är under 2017-18 framtaget i projektet Etableringsguiden Fiskodling. Projektet har drivits av Hushållningssällskapet och finansierats av projektmedel från den nationella livsmedelsstrategin och/via Jordbruksverket. Projektets syfte har varit att skapa en etableringsguide för potentiella fiskodlare eller för andra som kan ha intresse av fiskodling.

Frågor om projektet

Daniel Wikberg
Vattenbrukscentrum Norr AB
070-641 80 60
info@vcbn.se