Miljöpåverkan

Nedan hittar du en sida om miljöpåverkan från fiskodlingar. Du kan läsa direkt på skärmen eller ladda ner det som pdf.  Allt material är fritt att använda både för eget bruk och i undervisning.

Projektet Etableringsguiden Fiskodling

Allt material på denna sida och dess undersidor är under 2017-18 framtaget i projektet Etableringsguiden Fiskodling. Projektet har drivits av Hushållningssällskapet och finansierats av projektmedel från den nationella livsmedelsstrategin och/via Jordbruksverket. Projektets syfte har varit att skapa en etableringsguide för potentiella fiskodlare eller för andra som kan ha intresse av fiskodling.

 

Frågor om projektet

Tina Hedlund
Aquanord AB
070-354 28 56
tina@aquanord.se
http://www.aquanord.se/