Lagstiftning

Fiskodling är en verksamhet som omgärdas av många lagkrav. Processen med att få tillstånd att etablera en odling, driften, fiskarnas hälsa, slakt och försäljning regleras alla av olika lagar och förordningar som du måste känna till och förhålla dig till.

Här får du hjälp med en översikt av lagarna och du kan lätt hitta vilka lagkrav som är förknippade med olika delar av verksamheten: Översikt lagstiftning – pdf. Du får också en översikt över hur lång tid som olika ansökningar och andra processer tar: Översikt tidsåtgång – excl.

Nedan hittar du fler av etableringsguidens sidor. Du kan läsa direkt på skärmen eller ladda ner det som pdf. Allt material är fritt att använda både för eget bruk och i undervisning.

Projektet Etableringsguiden Fiskodling

Allt material på denna sida och dess undersidor är under 2017-18 framtaget i projektet Etableringsguiden Fiskodling. Projektet har drivits av Hushållningssällskapet och finansierats av projektmedel från den nationella livsmedelsstrategin och/via Jordbruksverket. Projektets syfte har varit att skapa en etableringsguide för potentiella fiskodlare eller för andra som kan ha intresse av fiskodling.

Frågor om projektet

Tina Hedlund
Aquanord AB
070-354 28 56
tina@aquanord.se
http://www.aquanord.se/