Finansieringskalkyl

I den enkla finansieringskalkylen finns, liksom i de ekonomiska beräkningsmodellerna, variabler som tillåter användaren undersöka utfall av olika avskrivningstider för investeringarna. I kalkylen kan investeringarna fördelas mellan olika typer av kapital samt hur investeringar ska finansieras, dess amorteringstid samt vilken räntekostnad det ger. En flik utgår från hur den löpande driften finansieras och om det finns behov av en rörelsekredit för att lösa likviditetsbehovet. Där summeras även bolagets totala räntekostnad under de tre första driftåren.

Instruktion kalkyl – pdf

Finansieringskalkyl – excel

Finansieringskalkylen kan med fördel användas tillsammans med och som underlag till de ekonomiska beräkningsmodellerna som du finner under länken ute till vänster. Finansieringskalkylen är skapad i Excel och du behöver därför ha tillgång till detta program för att använda kalkylen. Ladda ned kalkylen från hemsidan, fyll i de färgmarkerade cellerna, vilka är de variabler som du kan arbeta med. Resultaten beräknas automatiskt i kalkylen.