Etableringsguiden fiskodling

Nedan hittar du lättfattlig, men omfattande och relevant information om hur du startar upp en fiskodling. Du kan naturligtvis också hitta mycket matnyttig information om du bara vill veta hur fiskodling går till eller arbetar med fisk på annat sätt t.ex. som kock eller krögare.

Du får reda på hur du väljer arter och anläggningstyper, vilka krav som ställs på en lämplig lokalisering, men också vilka tillstånd som krävs. Du kan ladda ner mallar för att göra budget och kalkylera ekonomiska utfall men även hitta kontakter och få praktiska tips. Du kan läsa informationen direkt på sidorna eller ladda ner texterna som pdf-er och kalkylerna som Excelblad. Vi har sorterat materialet ämnesvis under rubrikerna som du hittar nedan. Allt material är fritt att använda både för eget bruk och i undervisning.

Projektet ”Etableringsguiden fiskodling”

Allt material på denna sida och dess undersidor är under 2017-18 framtaget i projektet Etableringsguiden Fiskodling. Projektet har drivits av Hushållningssällskapet och finansierats av projektmedel från den nationella livsmedelsstrategin och/via Jordbruksverket. Projektets syfte har varit att skapa en etableringsguide för potentiella fiskodlare eller för andra som kan ha intresse av fiskodling.