Fiske- och vattenvård

Vi lägger stor vikt på helheten i olika vattenprojekt och arbetar med alla frågor som stärker våra viktiga vatten och naturresurser. Vi planerar, projekterar och genomför fiskevårdsåtgärder i strömmande vatten, i sjöar och längs kusten.

Bland våra kunder finns fiskevårdsområdesföreningar, FVOF, företag, vattenråd, kommuner, länsstyrelser och andra organisationer. Välkommen att kontakta oss om ni vill förbättra statusen i era vatten.