Vattenjuridik

Innan du bygger i vatten måste du sätta dig in i om det du vill göra ryms i begreppet vattenverksamhet i Miljöbalken. Är det en vattenverksamhet så ska den antingen anmälas till Länsstyrelsen eller så ska det göras en tillståndsansökan.

Om du fått ett föreläggande från Länsstyrelsen kan vi hjälpa dig med att besvara och eventuellt överklaga det. Vem som ska betala vad vid ett underhåll i ett dikningsföretag kan vi också reda ut.

De gamla kostnadsfördelningslängderna i dikningsföretag kan vara komplicerade att översätta till dagens fastighetsförhållanden.