Täckdikningsplaner

Markens egenskaper påverkar bland annat hur djupt och hur tätt dikningen ska läggas. För att få en god dränering är det viktigt att det blir rätt från början. En täckdikningsplan är då ett bra verktyg när det är dags att täckdika.

Med en täckdikningsplan i din hand har du en god grund för täckdikningen och den gör det lättare för dig att diskutera priset med dikaren innan täckdikningen. Du har dessutom ett värdefullt dokument för framtiden efter utförd täckdikning.