Projektering bevattningsdamm

Anlägg en bevattningsdamm och ta hand om överskiktsvatten under vintern och våren och spara till bevattningssäsongen. För att dammen ska fungera bra, hamna på rätt plats och bli lönsam är det viktigt att tänka till.