Aktivera dikningsföretag

Är din mark del av ett inaktivt dikningsföretag samtidigt som det är dags att underhålla diket? Då är det läge att väcka liv i dikningsföretaget igen.

Ett dikningsföretag består av två delar, dels själva anläggningen (diken, rör, brunnar, pumpar, vallar med mera), dels själva föreningen (samfälligheten) som ska driva och underhålla anläggningen. Många anläggningar behöver underhållas idag men inget blir gjort på grund av att föreningen är insomnad. En samfällighet måste ha en styrelse som är utsedd av en stämma för att kunna utföra underhåll som alla medlemmar är skyldiga att betala för.