Motorsågskörkort Klass F

Motorsågskörkort Klass F – utformad för räddningstjänsten

Syfte och mål:

Utbildningen syftar till att ge de arbetstekniska specialkunskaper och färdigheter som, utöver grundläggande kunskaper för sågning (nivå A), krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid vanligt förekommande arbeten inom räddningstjänst som:

 • sågning i byggnad med hårdmetallkedja eller räddningskap
 • kapning/röjning av stammar i spänning
 • håltagning i byggnad på tak och i vägg
 • håltagning i byggnad från arbetsplattform (skylift)
 • dokumentation av skadeplats

Observera att normal trädfällning inte ingår utan kräver utbildning på nivå B för enklare fällningar eller C för avancerade trädfällningar. Observera även att kunskap om hantering av själva arbetsplattformen (skyliften) samt säkring mot fall av personal är ett förkunskapskrav.

 • Kunskaper om de regler som gäller vid motorsågsarbete från arbetsplattform, i stormfälld skog och brandskadad skog och de risker som är förknippat med användningen (genom t.ex. berörda delar i AFS 2012:01).
 • Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra akut uppröjning av träd i samband med räddningsuppdrag som skadats genom t.ex. vindfällning eller trafikolycka med god kontroll och säkerhet.
 • Kunskaper och färdigheter att planera och genomföra sågning från arbetsplattform med god kontroll och säkerhet.
 • Kunskaper och färdigheter om de speciella risker och skyddskrav som finns vid sågning i byggnad.
 • Kunskap om de speciella risker som finns vid arbete i brandskadad skog.
 • Kunskaper och förståelse kring dokumentation av skadeplats/olycka för erfarenhetsåterföring.