Motorsågskörkort Klass D – Linjearbete

Nivå D – kräver godkänt på C-nivå.


Ytterligare krav på förkunskaper är godkänd ESA (elsäkerhetsutbildning). Denna nivå vänder sig främst till de yrkesverksamma som jobbar med avverkning runt och i ledningsgator. Vid denna sorts arbete gäller det att tänka flera steg i förväg för att inte skada sig själv eller skada ledningar, stolpar mm.

Syfte och mål:
Utbildningen syftar till att ge de arbetstekniska specialkunskaper och färdigheter som, utöver kunskaper för normal avancerad trädfällning, nivå C (alternativt nivå S), krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg, olika former av stång eller kastsågar och andra specialhjälpmedel vid uppröjning av skadade träd och grenar på luftburna ledningar.

Observera att kunskap om elsäkerhet (godkänd ESA-utbildning) är ett förkunskapskrav.

Observera att ABSD endast ger kompetens för uppröjningsarbeten och inte ger kompetens att fälla träd bredvid ledning, t.ex. förebyggande trädsäkring.

  • Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av kedjemotorsåg vid arbete enligt ovan och de risker som är förknippat med användningen.
  • Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra uppröjningsarbete vid luftburna ledningar i samband med t.ex. stormfällningar eller snöbrott med god kontroll och säkerhet, liksom att kunna bedöma vad som inte kan/bör göras med manuella eller motormanuella metoder.
  • God kännedom om tillgängliga arbetsmetoder och hjälpmedel samt kunskaper och färdigheter att använda olika hjälpmedel som t.ex. vinsch och stångsåg samt god kännedom om de risker som är förknippat med användningen.
  • Kunskaper och färdigheter att med hjälp av lämplig utrustning jobba säkert i mörker och dåligt väder.


Kostnad för hyra av ledning och kurslokal tillkommer på priset som anges nedan.

För mer information, kontakta någon av våra skogsrådgivare via kartan.