Tätortsnära skog och rekreation

När det är dags att göra en åtgärd i tätortsnära eller välbesökta skogar krävs en del planering. Hur tar man hänsyn till rekreation och hur går man till väga för att öka förståelsen för åtgärder i skogen? Ta hjälp av våra skogsrådgivare för att få era åtgärder rekreationsanpassade av en oberoende skogsrådgivare.


Tätortsnära planering innebär att dina planerade skogsbruks- eller miljöåtgärder rekreationsanpassas.
Finns inga tidigare inventeringar kan vi göra en kartläggning av de rekreationsområden som finns på er fastighet eller i större områden. Vi kan också rekreationsanpassa er befintliga skogsbruksplan eller ta fram en ny.

Kommuner och andra markägare med tätortsnära skog har olika behov, beroende på vilken åtgärd som är aktuell. Här är exempel på moment som ofta ingår i den här tjänsten:

  • Rekreationsanpassade skötselplaner
  • Inventering av sociala värden
  • Planering och förslag på skonsamma skötselalternativ
  • Rekreationsanpassad avverkningsplanering
  • Informationsarbete till berörda personer och organisationer inför åtgärder i rekreationsskogar

Välkommen att kontakta oss, kontaktuppgifter till din närmsta skogsrådgivare hittar du i kartfunktionen.

Här finns tjänsten

Tätortsnära skog och rekreation
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten