Småskalig träförädling

Har du en bra ide? Vi har kunskapen som hjälper dig att lyckas. Här är några förslag på småskalig förädling som kanske passar dig.

Småskalig träförädling:
Byasåg/enmanssåg, torkning, hyvling.

Övrig träförädling:
Stockmattor, tjära.

Energi:
Biobränsle, ved, pellets och briketter, värme/energi från gårdspannor, träkol.

Övrig skogförädling:
Nävertäkt, moss- och lavtäkt, björksav, julgranar, pyntegrönt, viltbruk, upplevelseturism.

Exempel på tjänster:

  • Upprättande av en korrekt och användbar affärsplan.
  • Vi hjälper dig söka de tillstånd som behövs.
  • Vi bistår dig vid bidragsansökan och vid bankkontakter.
  • Kurser och seminarier.

Kontakta någon av våra skogsrådgivare så hjälper vi dig.