Skogsförvaltning

Har du funderat på att anlita en skogsförvaltare? Hushållningssällskapet erbjuder oberoende skogsförvaltning med målet att maximera din avkastning och säkerställa en välmående och välskött skog. 

Oberoende skogsförvaltning för bättre avkastning

Det finns många goda skäl att anlita en oberoende skogsförvaltare. Ofta är tidsbrist och geografiskt avstånd till skogen hinder. Ibland ligger skuldkänslor bakom – som när morfar skötte skogen med kärlek. Nästan alltid handlar det om att optimera avkastningen.

När du väljer oss, får du en oberoende förvaltning av din skogsfastighet. Vi har inga egna intressen inom virkeshandel, vilket gör att vi kan fokusera helt på att maximera värdet av din skog, enbart för dig. Här är några av de tjänster vi erbjuder. Efter en grundlig genomgång lämnar vi ett skräddarsytt förslag och en offert som passar just din skogsfastighet.

Exempel på tjänster

  • Skogsbruksplan: En skogsbruksplan är grundstenen för en effektiv skogsförvaltning. Oavsett om du har en befintlig plan eller behöver en ny, reviderar vi planen kontinuerligt för att säkerställa att din skog är välskött och ger maximal avkastning.
  • Årlig skoglig budget: Vi inkluderar behovet av markberedning, plantering, röjning, gallring och slutavverkning i din årliga budget. Vi anpassar oss efter dina önskemål och ger dig en rapport över utfallet varje år.
  • Anpassad förvaltning: Vår förvaltning grundar sig på skogstillståndet och dina ekonomiska mål. Vi tar också hänsyn till andra faktorer, som jakt- och rekreationsintressen.
  • Virkesaffärer: När det kommer till virkesaffärer, använder vi alltid en anbudsförfaring för att maximera intäkterna av avverkningen. Vi arbetar kontinuerligt som konsulter vid virkesaffärer och har därmed en uppdaterad prisbild över virkesmarknaden.
  • Regelbundna besök: Vi kan besöka din fastighet årligen eller enligt dina önskemål för att säkerställa att allt går som planerat.
  • Andra tjänster: Utöver detta kan vi hjälpa med deklarationer och andra ekonomiska tjänster, kontaktperson gentemot myndigheter och banker samt regelbundna nyhetsbrev. Du kan välja att anlita oss delvis eller att vi har totalansvar för förvaltningen.

Oavsett vilka tjänster du väljer, har du flera fördelar:

  • Välmående skog: Din skog kommer vara i optimalt skick. Alla åtgärder utförs i rätt tid.
  • Planerbar avkastning: Du kan planera med hjälp av avkastningskraven vi sätter upp.
  • Anpassad avverkning: Avverkningen skräddarsys efter konjunkturläget.
  • Kontinuerlig övervakning: Dina intressen är i trygga händer.

Välkommen att kontakta någon av våra oberoende skogsrådgivare för att diskutera din skogsförvaltning. Vi hjälper dig att få ut det mesta av din skog.