Optimera din skog – analys och översyn

Optimera din skog – analys och översyn är värdefullt för de flesta skogsägare, men särskilt för dig som äger skog på distans.

Avkastningen från din skog är beroende av flera faktorer. Skogsbruksplanen visar vad som finns i skogen och vilka åtgärder som behöver utföras. Samtidigt styr deklarationen och ekonomin mycket av det som verkligen går att genomföra. För att på bästa sätt driva skogsföretaget mot dina mål har du stor nytta av en genomgång och guidning.

I tjänsten ingår genomgång, översikt och en grundläggande analys. Vi sätter oss ned med skogsbruksplanen och uppgifter från deklarationen. Genomgången utmynnar i en tydligare styrning av företaget.

Exempel på moment:

  1. Identifiera mål: Vilka ekonomiska eller andra mål har du för ditt skogsägande? Vi hjälper dig att planera för att uppnå dina önskemål.
  2. Optimering av skogsbruket: Vi granskar din skogsbruksplan och säkerställer att den överensstämmer med dina mål och önskemål för din skog.
  3. Ekonomisk anpassning: Vi utforskar möjligheter att anpassa den ekonomiska situationen för att bättre matcha ditt skogsägande.
  4. Lönsamhet: Vi ger råd om hur du kan förbättra lönsamheten för ditt skogsbruk och öka produktionen.
  5. Marknadsanpassning: Vi hjälper dig att anpassa produktionen och riktningen utifrån marknadsförutsättningarna.
  6. Planer för generationsskifte: Om du överväger att föra över ägandeskapet till nästa generation, ger vi rådgivning och planering för denna övergångsprocess.

Välkommen att höra av dig till någon av våra skogsrådgivare för att få hjälp med att optimera och analysera din skog.