Ekonomisk rådgivning för skogsbruk

Vi erbjuder professionell och oberoende ekonomisk rådgivning för skogsbruk, virkesaffärer och andra ekonomiska ärenden.

Här är några exempel:

  • Avkastningskalkyler och ekonomisk planering för skogsfastighetsköp: Om du planerar att förvärva en skogsfastighet, kan vi hjälpa dig med avkastningsberäkningar och ekonomisk analys för att säkerställa en smart investering.
  • Företagsanalys och lönsamhetsutvärdering: Vi genomför en grundlig analys av ditt företag med fokus på lönsamhet och finansiering. Vi erbjuder även konkreta åtgärdsförslag för att förbättra din verksamhet.
  • Finansieringsstöd: Vi kan hjälpa dig att förbereda nödvändig dokumentation för fastighetsfinansiering och bistå vid diskussioner med banker.
  • Generationsskifte i skogsbruket: Om du planerar att överlåta din skogsfastighet till nästa generation, ger vi stöd och rådgivning. Tidig planering är avgörande för att optimera överlämningsprocessen.
  • Ekonomisk årsplanering: Vi skapar en detaljerad budget och sätter upp konkreta mål för det kommande året för att maximera din ekonomiska framgång.
  • Skogsskattefrågor och virkesaffärer: Vi guidar dig genom skatteregler som är relevanta för skogsbranschen, vilket är särskilt viktigt vid större virkesaffärer.

Vårt mål är att genom oberoende ekonomisk rådgivning ge dig stabilitet och framgång i ditt skogsägande.