Askåterföring

Askåterföring är en åtgärd som inte bara gynnar dig som skogsägare utan även miljön. Genom att återföra aska till skogsmarken kompenserar man för uttaget av grot, det vill säga de grenar och toppar som används som bränsle i värmeverken. Det ökade behovet av bioenergi har resulterat i en ökad produktion av aska, som ibland hamnar på deponi trots dess bevisade positiva påverkan på skogen.

När det kommer till kostnader är det viktigt att påpeka att själva askan är kostnadsfri. De främsta kostnaderna uppstår i samband med planering och samråd med myndigheter. Vanligtvis handlar det om några hundralappar per hektar där askan sprids, vilket gör det till en kostnadseffektiv åtgärd för skogsägare som vill främja skogens hälsa.

Här är några fördelar med askåterföring:

  • Främjar skogens vitalitet och minskar försurning.
  • Återför värdefulla näringsämnen till marken.
  • Bidrar till en mer hållbar energiproduktion.
  • Kostnadseffektiv åtgärd för skogsägare.
  • Miljövänlig metod för att hantera aska från bioenergiproduktion.

Askåterföring är en hållbar lösning som inte bara gynnar skogen utan även bidrar till en mer miljövänlig energiproduktion. Genom att använda denna metod kan skogsägare hjälpa till att stärka skogens hälsa och bidra till en mer hållbar framtid för skogsbruket. Ta kontakt med Hushållningssällskapet för att lära dig mer om askåterföring.