Skogsstöd

Från och med den 1 februari 2016 finns stöd från Landsbygdsprogrammet 2014- 2020 att söka för dig som skogsägare. Bland annat kan du få stöd för röjning av odlingsrösen, dikning, våtmarker och att sköta naturmiljöer. Undrar du hur du söker? Fråga våra skogsrådgivare.

Dessa åtgärder kan du få stöd för:

Röjning av kulturlämningar (bl.a. odlingsrösen) 1300 kr per ha
Gallra fram ädellöv 9000 kr per ha
Naturvårdsbränning 28000 kr + 9000 kr per ha
Sköta natur- och kulturmiljöer 9000 kr per ha
Röja stenmur 850 kr per 100 m

Dessutom finns några till, kontakta din skogsrådgivare för att veta mer.

Här finns tjänsten

Skogsstöd
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten