Oberoende förvaltning

Det finns många skäl till att anlita en oberoende förvaltare av din skog. Ofta är det tidsbrist och boende långt från skogen. Ibland är det dåligt samvete för skogen som morfar skötte med så mycket kärlek. Nästan alltid är det en önskan om bättre avkastning.

När du anlitar oss får du en förvaltning av din skogsfastighet som är oberoende. Vi har inga egna intressen i virkeshandel utan kan koncentrera oss på att värdet från din skog ska bli bästa möjliga för dig. Här är exempel på insatser som ofta ingår. Efter en genomgång lämnar vi ett förslag och en offert som gäller förvaltning av just din skogsfastighet.

  • Grön skogsbruksplan är själva grundstenen för en effektiv skogsförvaltning. Antingen finns en nygjord plan eller så upprättar vi en ny. Planen revideras löpande av oss. Allt för att skogen och dess skick ska vara uppdaterad och ge en maximal avkastning.
  • Årlig skoglig budget. Behov av markberedning, plantering, röjning, gallring och slutavverkning läggs in i budgeten och hänsyn tas till kostnader och intäkter efter era önskemål. Årlig rapport över utfall.
  • Förvaltningen grundar sig på skogstillståndet och företagets ekonomiska mål. Förutom dessa finns andra aspekter att ta hänsyn till, som jakt och andra rekreationsintressen.
  • Vid virkesaffärer är det en självklarhet att använda ett anbudsförfaringssätt för att maximera er intäkt från avverkningen. Vi arbetar kontinuerligt som konsulter vid virkesaffärer och har därmed en uppdaterad prisbild över virkesmarknaden.
  • Besök på fastigheten kan ske årligen eller med några års mellanrum, beroende på behov och önskemål från er.

Andra delar som ofta ingår är: deklarationer och andra ekonomiska tjänster, kontaktperson mot myndighet och bank samt nyhetsbrev. Du väljer själv om du vill anlita oss i delar eller om du vill att vi har totalansvar för förvaltningen.

Fördelarna för dig är i vilket fall flera:

Skogen är välskött och välmående. Åtgärderna utförs i rätt tid. Du kan planera utifrån uppställda avkastningskrav. Avverkning anpassas till konjunkturläget. Dina intressen bevakas löpande av oss.

Välkommen att kontakta någon av våra oberoende skogsrådgivare.

Här finns tjänsten

Oberoende förvaltning
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten