Värdering av skog

Det finns många tillfällen då det är viktigt att ha en korrekt och aktuell värdering av dina skogliga tillgångar. Det är särskilt relevant i samband med försäljning, generationsskifte, intrångssituationer och vid frågor som rör belåning. Då är det avgörande att du har tillgång till professionell rådgivning. En skogsvärdering ger dig insikter om prissättning, skatter och hur mycket du kan låna med skogen som säkerhet.

Vid skogsvärderingar har marknadsvärde och avkastningsvärde stor betydelse. För att värderingen ska bli korrekt krävs god lokal marknadskännedom och faktaunderlag, som en ajourhållen skogsbruksplan.

Våra oberoende skogsrådgivare finns utspridda över hela landet och vet vilka förutsättningar som gäller i just ditt område. Med vår expertis och erfarenhet inom skogsvärdering kan du känna dig trygg med att du får en bedömning som ligger nära verkligheten.

Professionell och oberoende värdering

Vi kan hjälpa dig med olika typer av värderingar:

  • Skogsfastighetsvärdering: Om du överväger att sälja din skogsfastighet, planerar ett generationsskifte eller behöver ett nytt lån, kan vi hjälpa dig.
  • Skogsvärdering: Vi värderar enskilda bestånd när ersättningsfrågor uppstår.
  • Intrångsvärdering: Intrångsvärderingar blir ofta aktuella i samband med vägbyggen, järnvägar eller infrastrukturprojekt som dragning av kraft- och vattenledningar. Som markägare har du rätt till ersättning för den berörda marken och skogen, och vi kan bistå med detta.

Som oberoende skogsrådgivare erbjuder vi:

  • Värdering av skog och mark
  • Förhandlingar om köp av hela eller delar av fastigheten
  • Hantering av permanenta och tillfälliga nyttjanderätter

Tveka inte att kontakta din närmaste skogsrådgivare för att diskutera dina behov och frågor. Vi är här för att hjälpa dig.