Analys & översyn av din skog

En behovsanalys och en översyn är värdefull för de flesta skogsägare, men särskilt för dig som äger skog på distans. Avkastningen från din skog är beroende av flera faktorer. Skogsbruksplanen visar vad som finns i skogen och vilka åtgärder som behöver utföras. Samtidigt styr deklarationen och ekonomin mycket av det som verkligen går att genomföra. För att på bästa sätt driva skogsföretaget mot dina mål har du stor nytta av en genomgång och guidning.

I tjänsten ingår genomgång, översikt och en grundläggande analys. Vi sätter oss ned med skogsbruksplanen och uppgifter från deklarationen. Genomgången utmynnar i en tydligare styrning av företaget.

Exempel på moment:

  • Finns det mål, ekonomiska eller andra, som du vill uppnå? Hur ska man planera för att kunna göra som man vill?
  • Optimera skogsbrukandet. Skogsbruksplanen beskriver hur det ser ut och vad som behövs göras, men stämmer det med vad du vill få ut av ditt skogsägande?
  • Går det att påverka den ekonomiska situationen för att bättre passa ditt skogsinnehav?
  • Hur kan lönsamheten i skogsföretagandet förbättras och hur kan produktionen öka?
  • Kan produktionen styras bättre utifrån förutsättningarna på marknaden?
  • Behöver du planera inför generationsskifte?

Välkommen att höra av dig till våra skogsrådgivare!

Här finns tjänsten

Analys & översyn av din skog
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten